Co się dzieje w przypadku awarii modułu?

Jeżeli uszkodzeniu uległ moduł wykonawczy i nie komunikuje się z CLU, to wykonanie CLU Discovery spowoduje, że obiekty modułu staną się nieaktywne:

Awaria jednego modułu nie powoduje problemów w działaniu pozostałych – moduły dalej będą w pełni realizować zaprogramowane funkcje (z pominięciem odwołań do nieaktywnego modułu).

Dodatkowo Object Manager posiada opcję automatycznego przepisania całej konfiguracji z uszkodzonego modułu do nowego urządzenia (w przypadku jego podmiany), jak również opcję ręcznego przepisania konfiguracji z nieaktywnych obiektów do aktywnych.


Jeśli uszkodzeniu uległ moduł CLU zajrzyj do artykułu - Co się dzieje w przypadku awarii jednostki centralnej CLU?