Czujniki gazowe

W naszych instalacjach często pojawiają się czujniki gazowe.

Czujniki te można podłączyć do modułów wyposażonych w wejścia np. Digital IN, I/O 8/8, I/O 2/2.

Poniżej zamieszczamy przykłady czujników, które można z powodzeniem zintegrować z Systemem Grenton.


Czujniki zasilane napięciem 230V

Gazex DK-12.P - Czujka gazu ziemnego z przekaźnikiem
DK-15.P - Czujka gazu propan-butan z przekaźnikiem
DK-24.P - Czujka czadu i gazu ziemnego, z przekaźnikiem
DK-25.P - Czujka czadu i gazu propan-butan, z przekaźnikiem

 

Czujniki zasilane napięciem 12V

Gazex DK-12.A - Czujka gazu ziemnego z przekaźnikiem
DK-15.A - Czujka gazu propan-butan z przekaźnikiem

DK-24.A - Czujka czadu i gazu ziemnego, z przekaźnikiem

DK-25.A - Czujka czadu i gazu propan-butan, z przekaźnikiem