Czujniki ruchu

W naszych instalacjach często pojawiają się czujniki ruchu, które są montowane niezależnie od systemu alarmowego. Sensory te można podłączyć do modułów wyposażonych w wejścia np. Digital IN, I/O 8/8, I/O 2/2

Poniżej zamieszczamy przykłady czujników, które można z powodzeniem zintegrować z Systemem Grenton:

Producent Model
Satel AQUA Ring
AQUA PLUS
DSC LC100 
Optex  SX-360Z
CROW  SRX 360/X