Czy magistrala TF-Bus może być rozgałęziana?

Standard Grenton TF-Bus jest standardem wymagającym połączenia szeregowego i nie może być rozgałęziany.