Weryfikowanie przyczyny przejścia CLU w tryb Emergency za pomocą logów diagnostycznych

Uwaga: Wsparcie logów diagnostycznych dla CLU zostało wprowadzone w wersji FW 5.10.03-2248. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji systemu.

Wspomniane logi diagnostyczne mogą posłużyć między innymi do zweryfikowania przyczyny przejścia CLU w tryb Emergency.

 

Aby uzyskać takie informacje, należy:

1. Utworzyć paczkę diagnostyczną w aktualnym projekcie:

2.  Następnie ją rozpakować. Poniżej została przedstawiona zawartość przykładowej paczki diagnostycznej:


3. W programie Object Manager przejść do Widoku diagnostycznego:

4. W Widoku diagnostycznym wybrać odpowiednie CLU, a następnie w zakładce Logi uruchomić połączenie:

5. W konsoli pojawią się logi wskazujące przyczynę przejścia modułu w tryb Emergency:

Zgodnie z komunikatem zawartym w logach, problem pojawił się w pliku user.lua – brak end zamykającego funkcję zapisaną w linii 3.

Historical LUA logs:
error loading module 'user' from file 'a:\user.lua':
    a:\user.lua:60: 'end' expected (to close 'function' at line 3) near <eof>
cannot open a:\main.lua: no error

6. Przejść do rozpakowanej wcześniej paczki diagnostycznej:
  • Wybrać folder z odpowiednim CLU:
  • Odszukać plik user.lua i otworzyć go w edytorze tekstowym (np. Notepad++):
  • W dokumencie odszukać linię trzecią i sprawdzić, jakiej funkcji dotyczy komunikat. W tym przypadku jest to funkcja led_w_switch():

7. Przejść do swojego projektu, otworzyć skrypt led_w_switch() i odszukać błąd:

8. Edytować skrypt dopisując end na końcu funkcji, a następnie przesłać konfigurację do CLU. Po wykonaniu tych kroków CLU wróci do prawidłowego działania: