Dodawanie głowic Danfoss Living Connect

Dodawanie Głowicy Danfoss Living Connect SW 1.01 odbywa się w sposób opisany poniżej.


Uwaga! Do wykonania tej procedury, jednostka CLU powinna mieć firmware w wersji 04.07.49.1912 lub wyższy.

 

Etap I: Przywracanie ustawień fabrycznych głowicy i parowanie jej z jednostką CLU

  1. Przywróć ustawienia fabryczne na głowicy – trzymając przycisk „•” na głowicy włóż baterię do urządzenia, po chwili głowica zgaśnie i wyświetli symbol „M” – głowica jest gotowa do parowania z kontrolerem Z-Wave

  2. Wciśnij przycisk link na CLU – dioda zielona zacznie szybciej mrugać

  3. Na głowicy wciśnij przycisk „•” - diody czerwona i zielona na CLU  jednocześnie mrugną potwierdzając sparowanie głowicy z kontrolerem

Etap II: Wyszukiwanie głowicy w projekcie

  1. Stwórz nowy projekt z wyczyszczeniem konfiguracji

  2. Po utworzeniu nowego projektu w programie Object Manager pojawi się lista dostępnych urządzeń:

  

3. W obiekcie ZWAVE_WAKEUP1 można ustawić czas wybudzania głowicy, który domyślnie jest ustawiony na 300s (Interval) oraz uzyskać informacje o ostatnim czasie wybudzenia modułu z trybu uśpienia (LastWakeUp)

 

4. Po zaniku napięcia, wysłaniu konfiguracji na CLU lub po wymianie baterii na głowicy, urządzenie to będzie trybie uśpienia przez okres równy wartości ustawień dla cechy Interval. Po upływie czasu Interval, głowica wybudzi się i cecha LastWakeUp zostanie zaktualizowana.

 

Uwaga! Zmiana nastaw głowicy i informacje do niej wysyłane są aktualizowane w slotach czasowych, po upływie czasu Interval.