Odczyt wartości parametrów będących liczbami

 

Niektóre urządzenia oraz serwisy w odpowiedzi na wysyłane Requesty zwracają parametry będące liczbą, np.:W celu odczytania wartości parametru "1" dla DAY_ENERGY oraz PAC należy utworzyć następujący skrypt:

local resp = Gate_HTTP->obiekt_wirtualny->ResponseBody
Gate_HTTP->zmienna1=resp.Body.Data.DAY_ENERGY.Values["1"]
Gate_HTTP->zmienna2=resp.Body.Data.PAC.Values["1"]