Pobieranie danych z serwisu OpenWeatherMap

Gate HTTP - pobieranie danych z serwisu OpenWeatherMap


Jeśli chcemy wykorzystać w systemie informacje na temat pogody, wschodu lub zachodu słońca, możemy użyć do tego celu zewnętrznego serwisu, np.: https://openweathermap.org/

Według przykładu na stronie https://openweathermap.org/current, zapytanie API wygląda następująco:
API call: api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q={city name}&appid={your api key}


Poniżej opisujemy, jak w prosty sposób można uzyskać wspomniane informacje:

 • Należy utworzyć obiekt wirtualny HttpRequest:
   
 • W obiekcie HttpRequest należy ustawić następujące parametry:

  Gdzie:
  Host: api.openweathermap.org
  Path: /data/2.5/weather
  QueryStringParams: q=Krakow&appid={your api key}

  Uwaga! Klucz api otrzymuje się po założeniu konta na stronie https://home.openweathermap.org/users/sign_up

 • W kolejnym kroku należy utworzyć cechy użytkownika typu string oraz number:
 • Następnie należy przygotować skrypt:
  if(GATE_HTTP->open_weather_map->StatusCode==200) then

  local resp = GATE_HTTP->open_weather_map->ResponseBody

  GATE_HTTP->owm_lon = resp.coord.lon

  GATE_HTTP->owm_lat = resp.coord.lat

  GATE_HTTP->owm_weather_main = resp.weather[1].main

  GATE_HTTP->owm_weather_desc = resp.weather[1].description

  GATE_HTTP->owm_weather_base = resp.base

  GATE_HTTP->owm_temp = resp.main.temp

  GATE_HTTP->owm_temp_min = resp.main.temp_min

  GATE_HTTP->owm_temp_max = resp.main.temp_max

  GATE_HTTP->owm_pressure = resp.main.pressure

  GATE_HTTP->owm_humidity = resp.main.humidity

  GATE_HTTP->owm_visibility = resp.visibility

  GATE_HTTP->owm_wind_speed = resp.wind.speed

  GATE_HTTP->owm_wind_deg = resp.wind.deg

  GATE_HTTP->owm_cloud_all = resp.clouds.all

  GATE_HTTP->owm_country = resp.sys.country

  GATE_HTTP->owm_sunrise = resp.sys.sunrise

  GATE_HTTP->owm_sunset = resp.sys.sunset

  GATE_HTTP->owm_timezone = resp.timezone

  GATE_HTTP->owm_city = resp.name

  end
 • Utworzony skrypt należy przypisać do zdarzenia OnResponse w obiekcie wirtualnym HttpRequest:
 • Następnie należy przesłać konfigurację do CLU.
 • Po poprawnym przesłaniu konfiguracji, w zakładce sterowanie obiektu wirtualnego HttpRequest należy wywołać metodę SendRequest:
 • Po wywołaniu metody cecha StatusCode powinna przyjąć wartość 200:
 • Wartości cech użytkownika powinny przyjąć odpowiednie wartości:
 • Dla porównania - odpowiedź na zapytanie wklejone w oknie przeglądarki internetowej:
 • Uzyskane dane można wyświetlić w aplikacji mobilnej, na Smart Panelu lub wykorzystać do tworzenia logiki w systemie.