Ustawianie wartości cechy RequestHeaders

Chcąc ustawić wartość cechy RequestHeaders można utworzyć następujący skrypt:

local key = "Authorization: Bearer ABCDEFGH\r\n" 
Gate_HTTP->http_request->SetRequestHeaders(key)
Gate_HTTP->http_request->SendRequest()

Następnie należy przesłać konfigurację do CLU oraz uruchomić wspomniany skrypt.

 

Alternatywnym rozwiązaniem jest wywołanie metody SetRequestHeaders z zakładki "Sterowanie" - w polu metody należy podać:
Authorization: Bearer ABCDEFGH\r\n