Grenton Dali Controller - Dali Discovery

Moduł DALI Controller pełni rolę urządzenia nadrzędnego (master), zgodnie ze standardem DALI umożliwia obsługę 64 stateczników - Control Gears, podłączonych do magistrali DALI. DALI Controller umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami sterującymi światłem w zakresie zdefiniowanym przez normę PN-EN 62386-102, oraz rozszerzenie DT8. Moduł pozwala na sterowanie pojedynczymi statecznikami, jak i również sterowanie za pomocą grup, każdy statecznik może zostać przypisany do 16 grup. Dzięki temu znacznie łatwiej jest uporządkować sterowanie oświetleniem oraz tworzyć zaawansowane scenariusze sterowania. 

 

Po podłączeniu i wyszukaniu modułu Dali Controler do systemu, kolejnym krokiem będzie wyszukanie stateczników podłączonych do magistrali DALI. Poniżej zamieszczamy opis jak należy to wykonać.

 

Dostępne są dwa sposoby adresowania stateczników:

  • Adresowanie Automatyczne - metoda Dali Discovery
  • Adresowanie Ręczne - metoda SetLocalAddress

 

Adresowanie Automatyczne jest wykorzystywane w nowo tworzonej instalacji, gdzie po jednym kliknięciu nadajmy adresy wszystkim statecznika z wykorzystaniem metody Dali Discovery:

 

Po wywołaniu metody Dali Discovery możemy przejść do zakładki Cechy Wbudowane, gdzie zaobserwujemy wartość cechy STATE 1, czyli wyszukiwanie stateczników:

 

Po zakończeniu procedury Dali Discovery (State=3) pojawi się informacja o ilość znalezionych stateczników:

 

Aby stateczniki pojawiły się w Object Manager, należy wykonać CLU Discovery.

Obiekty DALI_GEAR reprezentują dodane stateczniki.

 

Adresowanie ręczne umożliwia adresowanie pojedynczych stateczników za pomocą metody SetLocalAddress. Pomocne w przypadku, gdy po DALI Discovery statecznik nie zostanie odnaleziony, nastąpi zdublowanie adresu lub zależy nam na określonej kolejności adresów zgodnej z porządkiem montażu: