Grenton Smart Panel - jak sprawdzić listę predefiniowanych ikon / piktogramów?

Lista predefiniowanych ikon / piktogramów dla produktu Grenton Smart Panel znajduje się w aktualnej karcie katalogowej produktu dostępnej pod następującym adresem:

https://storage.grenton.com/docs/datasheets/Dokumentacja_techniczna_Smart_Panel_1.1.1-2130.pdf