Ilu użytkowników jednocześnie może sterować systemem?

Dowolna ilość domowników może korzystać z aplikacji mobilnej do zarządzania domem inteligentnym Grenton - ograniczeniem są jedynie ustawienia routera, do którego podłączony jest system. Zmiany wykonane przez jednego użytkownika są widoczne w czasie rzeczywistym na interfejsach innych domowników.

Jednocześnie sterowanie domem można realizować używając, standardowych przełączników, Touch Paneli oraz Smart Paneli Grenton. Szczegóły dostępne są na stronie www.grenton.pl