Instalacja elektryczna – czujniki

Poniżej został zaprezentowany przykład podłączenia czujników w systemie Grenton.