Integracja z czujnikiem temperatury i wilgotności SHT20 (XY-MD02)

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie integracji czujnika temperatury i wilgotności z Systemem Grenton Smart Home poprzez protokół komunikacyjny Modbus RTU.

 

Czujnik, który został użyty w tym przykładzie to SHT20. Dokumentacja Modbus jest dostępna pod adresem: link.

 

Zgodnie z instrukcją - domyślne ustawienia wyglądają następująco:

 • adres: 1;
 • prędkość transmisji: 9600;
 • bity stopu: 1;
 • parzystość: brak.

 

Integracja pozwala m. in. na:

 • odczyt wartości temperatury;
 • odczyt wartości wilgotności;
 • korektę temperatury;
 • korektę wilgotności.

 

Do zrealizowania poniższego przykładu potrzebne są:

 • CLU Z-Wave
 • Gate Modbus
 • Czujnik SHT20

 

Konfiguracja obiektów wirtualnych Modbus


1. Na module Gate Modbus dodajemy obiekty wirtualne ModbusValue2. Wartości cech wbudowanych obiektów wirtualnych uzupełniamy w następujący sposób:

* Temperatura:


* Wilgotność:


* Korekta temperatury:


* Korekta wilgotności:


3. Tak utworzoną konfigurację przesyłamy do modułu Gate Modbus.