Integracja z klimatyzatorem Mitsubishi za pomocą adaptera Procon A1M

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobu integracji klimatyzatorów Mitsubishi z systemem Grenton Smart Home za pośrednictwem adaptera Procon A1M oraz protokołu komunikacyjnego Modbus RTU.


Klimatyzator, który został użyty w tym przykładzie to MSZ-LN25VG2B.

Dokumentacja adaptera jest dostępna pod adresem: Procon A1M.

Integracja ta pozwala nam m. in. na:

  • odczyt stanu urządzenia oraz jego załączenie/wyłączenie;
  • odczyt trybu pracy oraz jego zmianę;
  • odczyt temperatury zadanej oraz jej zmianę;
  • odczyt temperatury pomieszczenia;
  • odczyt prędkości wentylatora oraz jej zmianę.Konfiguracja obiektów wirtualnych Modbus


1. Na module Gate Modbus dodajemy obiekty wirtualne Modbus:


2. Po ustawieniu w adapterze DIP switch'y nr 2 oraz 7 w pozycji ON - uzupełniamy wartości cech wbudowanych obiektów wirtualnych:

* Stan urządzenia:

* Tryb pracy:

* Temperatura zadana:

* Temperatura pomieszczenia (tylko odczyt):

* Prędkość wentylatora:

 

3. Tak utworzoną konfigurację przesyłamy do modułu Gate Modbus.