Integracja z licznikiem energii elektrycznej F&F LE-03MW CT

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie integracji licznika energii elektrycznej z Systemem Grenton Smart Home poprzez protokół komunikacyjny Modbus RTU.


Licznik energii, który został użyty w tym przykładzie to F&F LE-03MW CT. Dokumentacja jest dostępna pod adresem: link.


Zgodnie z instrukcją - domyślne ustawienia wyglądają następująco:
* adres: 1;
* prędkość komunikacji: 9600;
* bity stopu: 1;
* parzystość: EVEN.

Integracja pozwala na odczyt takich wartości jak np.:

  • wartość energii czynnej oraz biernej (całkowitej, pobranej i oddanej);
  • wartość napięcia oraz prądu dla poszczególnych faz;
  • wartość mocy czynnej, biernej oraz pozornej;
  • częstotliwość.

Do zrealizowania poniższego przykładu potrzebne są:

  • CLU Z-Wave
  • Gate Modbus
  • Licznik F&F LE-03MW CT

 

Konfiguracja obiektów wirtualnych Modbus


Zgodnie z dokumentacją licznika wprowadzamy ustawienia, które pozwolą na komunikację Modbus


1. Na module Gate Modbus dodajemy obiekty wirtualne Modbus
2. Wartości cech wbudowanych obiektów wirtualnych uzupełniamy w następujący sposób:

* Całkowita energia czynna


* Całkowita energia bierna


* Napięcie fazy L1


* Prąd fazy L1


* Całkowita moc czynna


* Całkowita moc bierna


* Całkowita moc pozorna


* Częstotliwość


3. Tak utworzoną konfigurację przesyłamy do modułu Gate Modbus. Po przesłaniu cechy Value obiektów wirtualnych powinny przyjąć odpowiednie wartości.