Jakie standardy komunikacyjne obsługuje system Grenton?

System Grenton można połączyć z dowolnymi urządzeniami, które są kompatybilne ze wspieranymi przez nas standardami. Na tę chwilę system Grenton może komunikować się w standardach:


  • Wejść/wyjść bezpotencjałowych;
  • Wejść/wyjść fazowych;
  • Wejść analogowych 0-20mA;
  • Wejść analogowych 0-5V;
  • Wejść/wyjść analogowych 0-10V;
  • Modbus RTU;
  • Protokołu HTTP (REST API);
  • 1-Wire (czujniki DS18B20);
  • Z-Wave;
  • Wi-Fi.