Magistrala 1-Wire

Artykuł przedstawia sposób podłączenia czujników 1-Wire (DS18B20) w systemie. Schematy uwzględniają podłączenie dwuprzewodowe, jak również trójprzewodowe.

 

1. Połączenie dwuprzewodowe czujników temperatury 1-Wire do modułu Analog In/Out DIN:2. Połączenie mieszane czujników temperatury 1-Wire do modułu Analog In/Out DIN:3. Połączenie czujników temperatury 1-Wire do modułu dopuszkowego (np. I/O 2/2 FM):