Obiekt wirtualny Termostat - sterowanie wyjściem Analog 0-10V.