Odwrócenie stanu wejścia/wyjścia w aplikacji myGrenton

W przypadku podłączenia do systemu zaworu NO lub np. kontaktronu stan wysoki danego obiektu (Value=1) będzie oznaczał zamknięcie zaworu/okna.

 

W opisanej sytuacji konieczne będzie odwrócenie stanu danego obiektu w celu poprawnego wyświetlania w aplikacji myGrenton - w tym celu należy:

  • w cechach użytkownika CLU utworzyć zmienną typu number lub string - w zależności od tego, jaką informację chcemy wyświetlać w aplikacji:

  • do zdarzenia OnInit w CLU przypisać skrypt sprawdzający stan obiektu po przesłaniu konfiguracji:
if(CLU221000576->Kontaktron_okno->Value==1) then 
CLU221000576->zmienna1=0
CLU221000576->zmienna2="closed"
else
CLU221000576->zmienna1=1
CLU221000576->zmienna2="open"
end


  • do zdarzeń OnSwitchOn oraz OnSwitchOff obiektu zwracającego stan przypisać zmianę wartości utworzonej cechy użytkownika:

  • w aplikacji myGrenton odwołać się do wartości cechy użytkownika:


 

Po  przesłaniu interfejsu na urządzenie mobilne odczytywane informacje prezentują się następująco: