Przypisanie konfiguracji z nieaktywnych obiektów do aktywnych

Podmiana urządzeń w systemie wiąże się z koniecznością przypisania konfiguracji ze starych modułów do nowych.


W poniższej instrukcji wykorzystano system składający się z następujących modułów:

* CLU Z-Wave (SN: 221000849);

* Relay 4HP (SN: 201000263);

* I/O 8/8 (SN: 330000323);

* Analog In/Out (SN: 461000028)


1. Jeżeli odłączony zostanie jeden moduł, a w jego miejsce pojawi się nowy, po wykonaniu CLU Discovery Object Manager wyświetli następujący komunikat:

Wybierając opcję:
* Tak - konfiguracja do CLU zostanie przesłana automatycznie, a na liście obiekty nowego modułu zastąpią obiekty odłączonego modułu:

 

* Nie - konfiguracja zostanie przesłana automatycznie, na liście pojawią się obiekty nowego modułu, a obiekty starego modułu zostaną "wyszarzone":


* Ręczna konfiguracja - otwarte zostanie uzupełnione okno przypisywania nieaktywnych wejść/wyjść do aktywnych:

Po kliknięciu OK konfiguracja zostanie automatycznie przesłana do CLU, a na liście obiekty nowego modułu zastąpią obiekty odłączonego modułu:2. W sytuacji, gdy w projekcie dojdzie do podmiany większej ilości modułów po wykonaniu CLU Discovery Object Manager wyświetli następujący okno: 


Pominięcie okna przypisywania nieaktywnych wejść/wyjść do aktywnych spowoduje, że konfiguracja zostanie przesłana automatycznie, na liście pojawią się obiekty nowego modułu, a obiekty starego modułu zostaną "wyszarzone":Otwarcie okna przypisywania nieaktywnych wejść/wyjść do aktywnych możliwe jest po wyborze odpowiedniego przycisku z górnego menu:


Otwarte zostanie to samo okno, które pojawiło się zaraz po wykonaniu CLU Discovery:


W celu przypisania konfiguracji należy z listy aktywnych wejść/wyjść przeciągnąć wybrany obiekt w pole Powiązania:


Następnie z listy nieaktywnych wejść/wyjść w pole Powiązania należy przeciągnąć odpowiedni obiekt:


Wymienione wyżej kroki należy powtórzyć dla wybranych obiektów:


W celu zastosowania zmian po przeciągnięciu obiektów w pole Powiązania należy kliknąć OK i przesłać konfigurację do CLU.


Po przypisaniu konfiguracji obiekty nowych modułów przyjmą nazwy pierwotnych obiektów:Uwaga! Jeżeli podczas przeciągania obiektów w pole Powiązania nieaktywny obiekt nie zostanie przypisany do aktywnego obiektu jak poniżej:Należy zaznaczyć wspomniany obiekt i wybrać opcję Odłącz:


W takiej sytuacji nieaktywny obiekt trafi na koniec listy nieaktywnych wejść/wyjść:


Następnie nieaktywny obiekt może zostać ponownie przeciągnięty w pole Powiązania:

3. Konieczność przypisania konfiguracji z nieaktywnych obiektów do aktywnych może również wystąpić po aktualizacji firmware'u na modułach. Taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku aktualizacji firmware'u modułu Roller Shutter x1 DIN (2.0) przy aktualizacji z wersji 1.1.11 do wersji 2.1.2, gdzie po aktualizacji pojawią się nowe obiekty z dopiskiem UPGRADED.

Przed aktualizacją lista obiektów wygląda następująco:

Przed aktualizacją firmware'u na modułach pojawia się następujący komunikat:


Po wykonaniu aktualizacji oraz przeprowadzeniu CLU Discovery na liście obiektów wcześniej aktywne obiekty zostaną "wyszarzone", a pojawią się nowe obiekty z dopiskiem _UPGRADED: 


Po otwarciu okna przypisywania nieaktywnych wejść/wyjść do aktywnych:

Należy przepisać konfigurację w sposób opisany wcześniej:

Wybrać OK oraz przesłać konfigurację do CLU:

Po przesłaniu konfiguracji do CLU obiekty UPGRADED przyjmą nazwy pierwotnych obiektów: