Schemat złącz magistrali TF-Bus v2.0

Poniższe grafiki przedstawiają rozmieszczenie poszczególnych przewodów magistrali TF-Bus:

  • A i B - przewody komunikacyjne;
  • VCC i GND - zasilanie magistrali.


Złącze na tasiemce łączeniowej:

Złącze na module: