Skróty iOS

Urządzenia z systemem iOS za pomocą systemowej aplikacji umożliwiają korzystanie ze skrótów aplikacji. Skróty umożliwiają umieszczenie na ekranie głównym urządzenia wybranych akcji, jak również głosowe wywoływanie zdarzeń.

Korzystanie ze skrótów iOS jest możliwe dla aplikacji myGrenton w wersji 1.11.0 (231100) lub wyższej połączonej z CLU przez chmurę. Poniżej film przedstawiający domyślne skróty iOS dla aplikacji myGrenton:


Istnieje możliwość utworzenia własnych skrótów - w tym skrótów grupujących kilka scen w jednym obiekcie:


Z utworzonych skrótów można korzystać po dodaniu ich do ekranu głównego urządzenia:


Aplikacja umożliwia również głosowe wywoływanie skrótów - poprzez wypowiedzenie odpowiednich komend:


Ponadto - możliwe jest również wywoływanie scenariuszy, jak np. automatyczne otwarcie bramy wjazdowej po powrocie z pracy: