Sterowanie ogrzewaniem w pomieszczeniu z kilkoma obwodami grzewczymi

W obiekcie wirtualnym Termostat istnieje możliwość wskazania jednego wejścia (cecha Source) oraz jednego wyjścia - elementu wykonującego (cecha Control).

 

W sytuacji, gdy jedno pomieszczenie podzielone jest na kilka obwodów grzewczych istnieje możliwość jednoczesnego ich wysterowania poprzez:

* utworzenie obiektu wirtualnego termostat z jednym wejściem (czujnik temperatury - Room1_Temp) oraz jednym wyjściem (wyjście przekaźnikowe - Valve_DOUT1):

* przypisanie do zdarzenia OnSwitchOn w wyjściu przekaźnikowym Valve_DOUT1 (ustawionym jako wyjście obiektu wirtualnego termostat) komend SwitchOn dla pozostałych wyjść przekaźnikowych odpowiedzialnych za obwody grzewcze w danym pomieszczeniu:

* analogiczne przypisanie do zdarzenia OnSwitchOff we wspomnianym wyjściu przekaźnikowym Valve_DOUT1 komend SwitchOff pozostałych wyjść przekaźnikowych odpowiedzialnych za obwody grzewcze w danym pomieszczeniu:

 

Tak utworzoną konfigurację należy przesłać do CLU.