Tworzenie sumy logicznej oraz iloczynu logicznego warunków

Podczas tworzenia konfiguracji często zachodzi potrzeba, by stan jednego wyjścia uzależnić od stanów kilku innych wejść/wyjść - tak jest między innymi w przypadku zaworów oraz pompy ogrzewania podłogowego.

 

Tworząc skrypt w trybie tekstowym wystarczy utworzyć następujący warunek dla:


* sumy logicznej (co najmniej jedno wyjście przekaźnikowe musi mieć wartość równą 1):

if(CLU->VALVE_DOUT1->Value==1 or CLU->VALVE_DOUT2->Value==1 or CLU->VALVE_DOUT3->Value==1 or CLU->VALVE_DOUT4->Value==1) then 
CLU->POMP_P1->SwitchOn(0)
else
CLU->POMP_P1->SwitchOff(0)
end

 

* iloczynu logicznego (wszystkie wyjścia przekaźnikowe muszą mieć wartość równą 1) :

if(CLU->VALVE_DOUT1->Value==1 and CLU->VALVE_DOUT2->Value==1 and CLU->VALVE_DOUT3->Value==1 and CLU->VALVE_DOUT4->Value==1) then 
CLU->POMP_P2->SwitchOn(0)
else
CLU->POMP_P2->SwitchOff(0)
end