Uśrednianie wartości temperatury z kilku czujników temperatury

W sytuacji, gdy w jednym pomieszczeniu znajduje się kilka czujników temperatury, w bardzo prosty sposób można wyznaczyć średnią z wszystkich czujników.

 

W tym celu należy:

* utworzyć dwie zmienne w cechach użytkownika CLU:

gdzie:
zmienna1 - służy do wyliczania średniej temperatury,
zmienna2 - zwraca wyliczoną średnią* utworzyć skrypt:

CLU->zmienna1=CLU->x7124735_ONEW_SENSOR1->Value+CLU->x7222015_ONEW_SENSOR1->Value+CLU->x7481087_ONEW_SENSOR1->Value+CLU->x7501567_ONEW_SENSOR1->Value 
CLU->zmienna1=CLU->zmienna1/4
CLU->zmienna2=CLU->zmienna1
CLU->zmienna1=0

 

* wywołanie skryptu przypisać do zdarzenia OnValueChange we wszystkich czujnikach temperatury, z których liczona jest średnia:

 

Tak utworzoną konfigurację należy przesłać do jednostki CLU.

 

Uwaga! Cechę o nazwie zmienna2 można wykorzystać jako źródło (Source) w obiekcie wirtualnym termostat po zaznaczeniu opcji "Pokaż wszystkie obiekty":