Uruchamianie oświetlenia na ostatnio wybraną wartość

Uwaga! W artykule przedstawiono sposób sterowania wybranym kanałem modułu LED RGBW - sterowanie modułem Dimmer można zrealizować w analogiczny sposób.Chcąc uruchamiać np. wybrany kanał modułu LED RGBW na ostatnio ustawioną wartość (większą od 0) należy:

* utworzyć cechę użytkownika, np. LED_R_last_value:

Uwaga! Jako wartość początkową należy podać 0. Po zaniku napięcia lub przesłaniu konfiguracji cecha LED_R_last_value przyjmie wartość 0.

 

* utworzyć skrypt, np. LED_R_last, przypisujący wartość kanału do cechy użytkownika:


if(CLU->Pasek_LED->RedValue>0) then 
CLU->LED_R_last_value=CLU->Pasek_LED->RedValue
end

 

* wywołanie skryptu LED_R_last przypisać do zdarzenia OnValueChange w module RGBW:

 

* utworzyć skrypt, np. LED_R_switch ustawiający odpowiednie wartości dla wybranego kanału:

if(CLU->LED_R_last_value==0) then 
CLU->Pasek_LED->SetRedValue(255)
else
if(CLU->LED_R_last_value>0) then
if(CLU->Pasek_LED->RedValue==CLU->LED_R_last_value) then
CLU->Pasek_LED->SetRedValue(0)
else
CLU->Pasek_LED->SetRedValue(CLU->LED_R_last_value)
end
end
end

 

* wywołanie skryptu LED_R_switch przypisać do zdarzenia OnClick wybranego przycisku:


Dodatkowo można skonfigurować rozjaśnianie/ściemnianie wybranego kanału za pomocą zdarzenia OnHold oraz komendy HoldRedValue. Tak utworzoną konfigurację należy przesłać do CLU.