W jaki sposób odbywa się zarządzanie temperaturą?

System Grenton może zarządzać temperaturą całego domu. Temperatura może być ustawiana indywidualnie dla każdej, dowolnie utworzonej, strefy grzewczej. Wystarczy wybrać czujnik temperatury i obiekt, który ma być sterowany oraz charakter pracy układu, a system zrobi resztę za Ciebie!


Sterowanie ogrzewaniem odbywa się w logice systemu, poprzez wirtualne obiekty Termostat. Budując logikę takiego elementu podajemy źródło, czyli obiekt, z którego pobierana ma być wartość temperatury, oraz odbiornik, czyli urządzenie, które ma być przesterowane (zawór, siłownik). Obiekt ten może pracować w trzech trybach: 

  • ręcznym – system dąży do utrzymania temperatury ustawionej przez użytkownika,
  • automatycznym – temperatura ustawiana jest zgodnie z predefiniowanym harmonogramem pracy,
  • wakacyjnym – system ustawia temperaturę na określonym poziomie, gdy przez dłuższy czas nie będziemy w domu – funkcja ta pozwala na oszczędzanie energii.

Więcej o zarządzaniu temperaturą w budynku z systemem Grenton znajdziesz tutaj: