Wyświetlanie czasu w formacie gg:mm

Jeśli chcemy wyświetlać czas w formacie gg:mm należy:

 

1. Stworzyć cechę użytkownika "Zmienna" typu string.

 

2. Przygotować skrypt, który zawiera:

local a
a=string.sub(tostring(CLU->Time),1,5)
CLU->Zmienna=a

 

3. Aby czas był aktualizowanyskrypt należy uruchamiać co minutę (60 000ms) za pomocą obiektu wirtualnego Timer lub Kalendarz.


Wartość cechy "Zmienna" można teraz wyświetlić na Grenton Smart Panel lub w aplikacji mobilnej.