Wyznaczanie temperatury punktu rosy

Na podstawie wartości temperatury powietrza oraz jego wilgotności istnieje możliwość wyznaczenia temperatury punktu rosy.

W przykładzie do jej wyznaczenia wykorzystano wskazania Multisensora IR.

W celu wyznaczenia temperatury punktu rosy należy utworzyć:

  • cechę użytkownika typu number w CLU:

  • skrypt:
temp = CLU->MS_TEMPERATURE_SENSOR_01->Value

humidity = CLU->MS_HUMIDITY_SENSOR_01->Value

CLU->temp_pkt_rosy=(humidity/100)^0.125*(112+0.9*temp)+0.1*temp-112

 

  •  interfejs zawierający widżety Value_V2 wyświetlające odpowiednie wartości:


Po przesłaniu konfiguracji do CLU interfejs powinien wyświetlać wartości temperatury powietrza, wilgotności oraz temperatury punktu rosy:
Screenshot_2023-07-20-14-29-28-77_e9727763ed9b249fa74a025049469848