Zaokrąglanie wartości zmiennych do miejsc dziesiętnych

Chcąc zaokrąglić wartość zmiennej typu number do wybranego miejsca po przecinku należy utworzyć:
* dwie zmienne typu number w cechach użytkownika na CLU:


* skrypt:

a = CLU->variable*10^decimal_places 
b = a - math.floor(a)

if(b>=0.5) then
CLU->variable1=math.ceil(a)/10^decimal_places
else
CLU->variable1=math.floor(a)/10^decimal_places
end


Gdzie:
a, b - lokalne zmienne w skrypcie;
variable - wartość zmiennej, którą chcemy zaokrąglić;
variable1 - zaokrąglona wartość zmiennej;
decimal_places - liczba miejsc po przecinku, do której chcemy zaokrąglić wartość zmiennej (parametr skryptu).


* parametr skryptu:


Należy pamiętać, że w Object Managerze wartości zawsze wyświetlane są z dwoma miejscami po przecinku, dlatego chcąc zweryfikować poprawność wykonania skryptu można:

* utworzyć dodatkową zmienną typu string w cechach użytkownika CLU:


* na końcu wcześniej utworzonego skryptu dodać:

CLU->string1=tostring(CLU->variable1)