Zaokrąglanie wartości zmiennych do wartości całkowitych

Chcąc zaokrąglić do wartości całkowitej wartość zmiennej typu number należy utworzyć skrypt, wykorzystujący poniższe metody:

* math.floor - zwraca wartość całkowitą nie większą niż podana:

CLU->variable1=math.floor(CLU->variable)

 

* math.ceil - zwraca wartość całkowitą nie mniejszą niż podana:

CLU->variable2=math.ceil(CLU->variable)

 

Gdzie:
variable - wartość zmiennej, którą chcemy zaokrąglić;
variable1, variable2 - zaokrąglone wartości zmiennej.

Wszystkie zmienne (variable, variable1, variable2) zostały wcześniej utworzone w cechach użytkownika na CLU.Po wysłaniu konfiguracji oraz wywołaniu skryptu wartości zmiennych prezentują się następująco: