Zapamiętywanie stanu wyjść w oparciu o persystencję cech użytkownika

 

Persystencja cech użytkownika pozwala na zapamiętanie stanu obiektów wyjściowych oraz przywrócenie ich wartości po zaniku napięcia.

Wspomniana funkcjonalność dostępna jest w wersji beta FW dla CLU.


Aby utworzyć wspomnianą konfigurację należy:

- utworzyć cechę użytkownika typu number z zaznaczoną opcją Persystencja:


- utworzyć skrypt przekazujący do cechy użytkownika wartość wyjścia:

gdzie device i value to parametry skryptu określające obiekt oraz jego wartość:


- do zdarzenia OnValueChange wybranego wyjścia przypisać wywołanie wcześniej utworzonego skryptu z odpowiednimi parametrami, np.:

dla obiektu DOUT_01:


dla DOUT_02:

dla DOUT_03:

dla DOUT_04:


- utworzyć skrypt przypisany do zdarzenia OnInit w CLU ustawiający odpowiednie wartości w obiektach wyjściowych po zaniku napięcia:- przesłać do modułu CLU tak utworzoną konfigurację.