Zasilanie systemu Grenton 2.0

Do poprawnej pracy systemu wymagane jest zasilenie modułów Grenton prądem stałym o napięciu 24V. System możemy zasilić na dwa sposoby:

  • Zasilaczem 24V DC podłączonym do zacisków śrubowych na CLU
  • Zasilaczem 24V DC podłączonym do Bus Modułu lub magistrali

Przy podłączeniu zasilacza 24V DC do gniazda znajdującego się w górnej części jednostki centralnej  (CLU) na magistrali podawany jest prąd o napięciu 24V DC i natężeniu 1A.

Gdy sumaryczne zapotrzebowanie prądowe modułów podłączonych do magistrali jest większe niż 1A, należy zastosować dodatkowe zasilanie magistrali. Ograniczenie to wynika z przekroju stosowanych przewodów magistralnych. Schemat takiego połączenia prezentuje poniższa grafika: 

Jeśli stosujemy moduły podtynkowe lub panele dotykowe, które są zasilane z magistrali TF-Bus, należy uwzględnić spadki napięcia wynikające z długości przewodu. 

W tym celu, należy zmierzyć wartość napięcia zasilania na końcu magistrali.  

 

Stosując regulowany zasilacz 24DC przed uruchomieniem system, należy sprawdzić czy napięcie wtórne zasilacza nie przekracza 24V. Zbyt wysokie napięcie może spowodować uszkodzenie modułów.