Co zrobić gdy nie działa połączenie przez chmurę - Grenton Cloud?

Jeśli twoja aplikacja myGrenton nie nawiązuje połączenia z systemem przez chmurę - Grenton Cloud to:


1. Sprawdź czy w cechach wbudowanych CLU, cecha UseCloud jest ustawiona na "True".

Gdy CLU nawiąże połączenie - wartość cechy CloudConnection powinna przyjąć wartość "True":


Pamiętaj, że wszystkie urządzenia klasy CLU (tj. Gate Alarm, Gate Http, Gate Modbus) również wymagają wprowadzenia takich ustawień. Patrz poniżej:

2. Gdy mimo poprawnego ustawienia cechy UseCloud, komunikacja nie została nawiązana - sprawdź czy ustawienia bramy sieciowej dla projektu są zgodne z ustawieniami Routera. Sprawdź również czy maska sieciowa jest ustawiona jako 255.255.255.0, jeżeli nie to zmień konfigurację sieciową.

Aby dokonać zmian ustawienia bramy, wykonaj CLU Discovery i wypełnij pole "Brama" odpowiednim adresem:


 

3. Jeśli pomimo wykonania powyższych kroków nie udało się nawiązać połączenia z chmurą, skontaktuj się z naszym działem wsparcia. 

support@grenton.com

tel. 12 2002 606