Pobieranie informacji o natężeniu ruchu

 

Uwaga! Poniższa instrukcja przeznaczona jest dla modułu Gate HTTP drugiej generacji!


Jeśli chcemy wykorzystać w systemie informacje na temat czasu potrzebnego na przebycie drogi z domu do pracy, szkoły lub innego wybranego miejsca, możemy użyć do tego celu zewnętrznego serwisu, np.: 
https://developer.tomtom.com/routing-api

Według przykładu na stronie https://developer.tomtom.com/routing-api/routing-api-documentation-routing/calculate-route zapytanie API wygląda następująco:

API call: https://baseURL/routing/versionNumber calculateRoute/locations/contentType?key=Your_API_Key


Poniżej opisujemy, jak w prosty sposób można uzyskać wspomniane informacje:

 • Należy utworzyć obiekt wirtualny HttpRequest:
   
 • W obiekcie HttpRequest należy ustawić następujące parametry:

  Gdzie:
  Host: https://api.tomtom.com
  Path: /routing/1/calculateRoute/50.055718,19.930863:50.067358,19.871613/json
  QueryStringParams: routeType=fastest&traffic=true&avoid=unpavedRoads&travelMode=car&key=Your_API_Key

  Uwaga! Klucz api otrzymuje się po założeniu konta na stronie https://developer.tomtom.com/user/register

 • W kolejnym kroku należy utworzyć cechy użytkownika typu number:
 • Następnie należy przygotować skrypt:
  local resp = GATE_HTTP->work->ResponseBody 
  GATE_HTTP->distance_work = resp.routes[1].summary.lengthInMeters
  GATE_HTTP->time_work = resp.routes[1].summary.travelTimeInSeconds
  GATE_HTTP->traffic_work = resp.routes[1].summary.trafficDelayInSeconds

   

 • Skrypt należy przypisać do zdarzenia OnResponse w obiekcie wirtualnym HttpRequest:
 • Następnie należy przesłać konfigurację do CLU.
 • Po poprawnym przesłaniu konfiguracji, w zakładce sterowanie obiektu wirtualnego HttpRequest należy wywołać metodę SendRequest:
 • Po wywołaniu metody cecha StatusCode powinna przyjąć wartość 200:
 • Wartości cech użytkownika powinny przyjąć odpowiednie wartości:
 • Dla porównania - odpowiedź na zapytanie wklejone w oknie przeglądarki internetowej:
 • Uzyskane dane można wyświetlić w aplikacji mobilnej, Smart Panelu.