Integracja z klimatyzatorami przy wykorzystaniu IntesisBox'a

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobu integracji klimatyzatorów z systemem Grenton Smart Home za pośrednictwem IntesisBox'a oraz protokołu komunikacyjnego Modbus RTU.


Klimatyzator, który został wykorzystany w poniższym przykładzie to Fujitsu Air Conditioner ARYG09LLTA.

Dokumentacja IntesisBox FJ-RC-MBS-1 jest dostępna pod adresem: link.

Integracja ta pozwala nam m. in. na odczyt:

  • stanu urządzenia oraz jego załączenie/wyłączenie;
  • trybu pracy oraz jego zmianę;
  • temperatury zadanej oraz jej zmianę;
  • temperatury zewnętrznej.

Do zrealizowania poniższego przykładu potrzebujemy:

  • Gate Modbus (o nazwie Gate_Modbus)
  • klimatyzator, np.: Fujitsu Air Conditioner ARYG09LLTA.


Uwaga! W dokumentacji IntesisBox'a znajduje się informacja o tym, że naścienne panele sterownicze podłączone do IntesisBox'a mogą pełnić funkcję Mastera. Takie połączenie może blokować komunikację z modułem Gate Modbus.


Konfiguracja obiektów wirtualnych Modbus


1. Na module Gate Modbus dodajemy obiekty wirtualne Modbus:2. Wartości cech wbudowanych obiektów wirtualnych uzupełniamy w następujący sposób:

* Stan urządzenia:

Uwaga! Adres urządzenia oraz prędkość transmisji ustawiamy za pomocą DIP-Switch'a S3. Szczegółowy opis znajdziemy w dokumentacji. Domyślnie ustawiony jest brak bitu parzystości oraz 2 bity stopu. 


* Tryb pracy:


* Temperatura zadana:


* Temperatura zewnętrzna:


3. Tak utworzoną konfigurację przesyłamy do modułu Gate Modbus.