Integracja z klimatyzatorem Haier

Uwaga! Przy tworzeniu poniższej instrukcji wykorzystano moduł Gate Modbus drugiej generacji (FW: 1.1.10-2140)!


Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobu integracji klimatyzatorów Haier z systemem Grenton Smart Home za pośrednictwem konwertera YCJ-A002 oraz protokołu komunikacyjnego Modbus RTU.


Klimatyzator, który został wykorzystany w poniższym przykładzie to Haier AS25S2SF1FA-WH


Dokumentacja konwertera jest dostępna pod adresem: YCJ-A002.


Integracja pozwala nam m. in. na odczyt:

  • stanu urządzenia oraz jego załączenie/wyłączenie;
  • trybu pracy oraz jego zmianę;
  • temperatury zadanej oraz jej zmianę;
  • temperatury pomieszczenia;
  • prędkości wentylatora oraz jej zmianę.

 

Konfiguracja obiektów wirtualnych Modbus


1. Utwórz obiekt wirtualny Modbus:

 

2. Dla domyślnych ustawień konwertera - uzupełnij wartości cech wbudowanych obiektów wirtualnych w następujący sposób:

* Stan urządzenia:


* Tryb pracy:


* Temperatura zadana:


* Temperatura pomieszczenia (tylko odczyt):* Prędkość wentylatora:

 

3. Tak utworzoną konfigurację prześlij do modułu Gate Modbus.


Modbus Haier.pdf

Instrukcja YCJ-A002.pdf