Integracja z licznikiem energii elektrycznej Schneider

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie przykładu integracji licznika energii z Systemem Grenton Smart Home z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego Modbus RTU.


Licznik energii, który został użyty w tym przykładzie to Schneider IEM3155. Dokumentacja  jest dostępna pod adresem


Integracja ta pozwala nam na pobieranie takich informacji jak np.:

  • wartość energii czynnej, biernej i pozornej dla poszczególnych faz
  • wartość napięcia, częstotliwości
  • ilość impulsów odczytanych przez wejście impulsowe

Do zrealizowania poniższego przykładu potrzebujemy:

  • CLU Z-Wave
  • Gate Modbus
  • Licznik Schneider

 

Konfiguracja obiektów wirtualnych Modbus


1. Zgodnie z dokumentacją licznika wprowadzamy ustawienia, które pozwolą na komunikację Modbus.

 

2. Dodajemy obiekt wirtualny Modbus:

        

 

3. Uzupełniamy wartości cech wbudowanych:

Według karty użytkownika, wartość energii całkowitej można odczytać z rejestru nr. 45100, ale aby wartość rejestru została prawidłowo odczytana, należy odjąć offset (1).

W tym przypadku wprowadzimy adres 45099. Tak należy postępować z każdym adresem rejestru.