Integracja z rekuperatorem Komfovent (Ventia)

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobu integracji rekuperatora Komfovent (Ventia) z systemem Grenton Smart Home za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego Modbus RTU.

Dokumentacja jest dostępna pod adresem: Komfovent - dokumentacja


Integracja ta pozwala nam m. in. na odczyt:

  • stanu urządzenia oraz jego załączenie/wyłączenie;
  • trybu pracy oraz jego zmianę;
  • temperatury powietrza wywiewanego;
  • temperatury powietrza nawiewanego.

Do zrealizowania poniższego przykładu potrzebujemy:

  • Gate Modbus (o nazwie Gate_Modbus)
  • Rekuperator Komfovent (Ventia)

 

Konfiguracja obiektów wirtualnych Modbus


1. Na module Gate Modbus dodajemy obiekty wirtualne Modbus:

 

2. Dla domyślnych ustawień rekuperatora - uzupełniamy wartości cech wbudowanych obiektów wirtualnych:

* Stan urządzenia:


* Tryb pracy:* Temperatura powietrza nawiewanego:


* Temperatura powietrza wywiewanego:* Zadana wilgotność:

 

3. Tak utworzoną konfigurację przesyłamy do modułu Gate Modbus.