Integracja z rekuperatorem Komfovent (Ventia)

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobu integracji rekuperatora Komfovent (Ventia) z systemem Grenton Smart Home za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego Modbus RTU.

Do integracji można wykorzystać dwie bramki - C5 lub C6.

Przedstawiona integracja pozwala nam m. in. na odczyt:

  • stanu urządzenia oraz jego załączenie/wyłączenie;
  • trybu pracy oraz jego zmianę;
  • temperatury powietrza nawiewanego;
  • temperatury powietrza wywiewanego.

Do zrealizowania poniższych przykładów potrzebujemy:

  • Gate Modbus (o nazwie Gate_Modbus)
  • Rekuperator Komfovent (Ventia)

 

1. Integracja przy użyciu bramki C5


Dokumentacja dla bramki C5 jest dostępna tutaj.Konfiguracja obiektów wirtualnych Modbus


1.1. Na module Gate Modbus dodajemy obiekty wirtualne Modbus:

1.2. Dla domyślnych ustawień rekuperatora - uzupełniamy wartości cech wbudowanych obiektów wirtualnych:


* Stan urządzenia:

* Tryb pracy:

* Temperatura powietrza nawiewanego:

* Temperatura powietrza wywiewanego:

* Zadana wilgotność:


1.3. Tak utworzoną konfigurację przesyłamy do modułu Gate Modbus.

 

2. Integracja przy użyciu Bramki C6


Dokumentacja dla bramki C6 jest dostępna tutaj.Konfiguracja obiektów wirtualnych Modbus


2.1. Na module Gate Modbus dodajemy obiekty wirtualne Modbus:

2.2. Należy sprawdzić, jakie parametry komunikacji Modbus zostały ustawione w bramce:W naszym przypadku wartości parametrów wyglądają następująco:

* Modbus ID: 1
* RS-485: 19200 baud, 8E1


* Stan urządzenia:

* Tryb pracy:

* Temperatura nawiewu:

* Temperatura wywiewu:

* Temperatura na zewnątrz:

* Przepływ nawiewu:

* Przepływ wywiewu:

* Zatkanie filtra:


3.3. Tak utworzoną konfigurację przesyłamy do modułu Gate Modbus.