Integracja z rekuperatorem Thessla Green

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobu integracji rekuperatora Thessla Green z systemem Grenton Smart Home za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego Modbus RTU.


Rekuperator, który został użyty w tym przykładzie to AirPack Home 400. Dokumentacja jest dostępna w załączniku.

Integracja ta pozwala nam m. in. na odczyt:

  • stanu urządzenia oraz jego załączenie/wyłączenie;
  • trybu pracy oraz jego zmianę;
  • temperatury powietrza zewnętrznego;
  • temperatury powietrza nawiewanego.

Do zrealizowania poniższego przykładu potrzebujemy:

  • Gate Modbus (o nazwie Gate_Modbus)
  • Rekuperator Thessla Green


Konfiguracja obiektów wirtualnych Modbus


1. Na module Gate Modbus dodajemy obiekty wirtualne Modbus:


2. Dla domyślnych ustawień rekuperatora - uzupełniamy wartości cech wbudowanych obiektów wirtualnych:

* Stan urządzenia:


* Tryb pracy:

 

* Temperatura powietrza zewnętrznego:


Do odczytu ujemnych wartości temp. należy przygotować skrypt. Szczegóły znajdziesz tutaj.


* Temperatura powietrza nawiewanego:


3. Tak utworzoną konfigurację przesyłamy do modułu Gate Modbus.