Integracja z stacją pogodową Elsner P03/3 Modbus

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie przykładu integracji stacji pogodowej z Systemem Grenton Smart Home z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego Modbus RTU. 


Stacja pogodowa, która została użyta w tym przykładzie to ELSNER ELEKTRONIK P03/3 Modbus.

Integracja ta pozwala nam na pobieranie takich informacji jak np.:

 • wartość temperatury
 • pomiar nasłonecznienia z trzech kierunków - wschód, zachód, południe
 • prędkość wiatru
 • wykrycie opadów atmosferycznych

Do zrealizowania poniższego przykładu potrzebujemy:

 • CLU Z-Wave
 • Gate Modbus
 • Stacja pogodowa P03/3 Modbus

 

Konfiguracja obiektów wirtualnych ModBus

 1. Zgodnie z dokumentacją stacji wprowadzamy ustawienia, które pozwolą na komunikację Modbus.

 2. Dodajemy obiekty wirtualne Modbus:


    3. Uzupełniamy wartości cech wbudowanych:

 • Opady
 • Temperatura


Do odczytu ujemnych wartości temperatury należy przygotować skrypt. Szczegóły znajdziesz tutaj.

 • Prędkość wiatru
 • Nasłonecznienie południe
 • Nasłonecznienie wschód
 • Nasłonecznienie zachódOdczyt wartości rejestrów w aplikacji myGrenton

 1. Tworzymy interfejs z widetami Wartość

2. Pole Stan uzupełniamy cechą Value odpowiedniego rejestru.Podobnie postępujemy z każdym parametrem, który chcemy zwizualizować.