Jak utworzyć paczkę diagnostyczną?

W celu usprawnienia działania Działu Wsparcia Technicznego, przy tworzeniu zgłoszenia prosimy o dołączanie paczki diagnostycznej projektu, który jest tematem zgłoszenia. Aby utworzyć paczkę diagnostyczną postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.


UWAGA! W celu pobrania pełnej paczki diagnostycznej komputer musi być stale podłączony do jednostki centralnej!


1. Uruchom oprogramowanie do tworzenia logiki Object Manager

2. Otwórz projekt, którego dotyczy zgłoszenie

3. Po otwarciu projektu kliknij na pasku narzędzi w pozycje "Narzędzia"


4. Z rozwiniętej listy wybierz pozycje "Debugging CLU"


5. W nowo otwartym oknie kliknij "Zapisz plik" i wskaż lokalizację, w której zostanie zapisany utworzony plik. 


Nazwa utworzonego pliku domyślnie ma postać: 

nazwa_projektu_diagnosticPack


6. Pojawi się okno tworzenia paczki diagnostycznej.


Po jego zniknięciu paczka diagnostyczna zostanie utworzona w lokalizacji podanej w punkcie 5.UWAGA! Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat jak niżej, oznacza to, że Object Manager nie ma połączenia z jednostką centralną i pobrana paczka diagnostyczna może być niepełna. Upewnij się, że połączenie jest poprawne i wykonaj powyższą procedurę ponownie.