Kamera w aplikacji myGrenton - strumień RTSP

Widżet Kamera w aplikacji myGrenton umożliwia podgląd z kamer IP.


 

Warunkiem poprawnego działania widżetu jest użycie strumienia video po protokole RTSP nadawanego w kodeku MJPEG z autoryzacją BASIC. Szczegółowe informacje odnośnie konfiguracji danej kamery są określone indywidualnie w instrukcji danego urządzenia.

Modele kamer, które zostały przez nas przez przetestowane można znaleźć pod adresem:

 https://knowledgebase.grenton.com/pl/kamery


Poniżej przedstawiamy przykład jak należy uzyskać strumień RTSP dla kamer:

  • Dahua IP CAMERA Model: IPC-HFW2531S-S-0280B-S2 
  • Hikvision NETWORK CAMERA Model: DS-2CD1043G0-I

Strumień kamery Dahua:

Bez uwierzytelniania

rtsp: // < adres IP urządzenia > : < port RTSP > / cam / realmonitor ? channel = < numer kanału > & subtype = < numer strumienia >

Przykład:

rtsp://173.200.91.70:10554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 

 

Z uwierzytelnianiem

rtsp: // < nazwa użytkownika > : < hasło > @ < adres IP urządzenia > : < port RTSP > / cam / realmonitor ? channel = < numer kanału > & subtype = < numer strumienia >

Przykład:

rtsp://admin:password@173.200.91.70:10554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1

 

 

Strumień kamery Hikvision:


Bez uwierzytelniania

rtsp: // < adres IP urządzenia > : < port RTSP > / Streaming / channels / < numer kanału > < numer strumienia > / ?transportmode=unicast

 < numer strumienia > reprezentuje strumień główny (01) lub strumień podrzędny (02) 

 

Przykład:

Strumień główny

rtsp://173.200.91.70:10554/Streaming/channels/101/?transportmode=unicast

Strumień pomocniczy

rtsp://173.200.91.70:10554/Streaming/channels/102/?transportmode=unicast

 

Z uwierzytelnianiem

rtsp: // < nazwa użytkownika > : < hasło > @ < adres IP urządzenia > : < port RTSP > / Streaming / channels / < channel numer > < numer strumienia > / ? transportmode=unicast

< numer strumienia > reprezentuje strumień główny (01) lub strumień podrzędny (02) 


Przykład:

Strumień główny

rtsp://admin:password@173.200.91.70:10554/Streaming/channels/101/? transportmode=unicast

Strumień pomocniczy

rtsp://admin:password@173.200.91.70:10554/Streaming/channels/102/? transportmode=unicast

 

Jeśli chcemy, aby obraz z kamery był widoczny poza siecią domową. Należy pamiętać o udostepnieniu kamery w zewnętrznej sieci. Możemy to wykonać na dwa sposoby:

- uzyskanie od dostawcy Internetu stałego zewnętrznego adresu IP i przekierowanie portów na Routerze

- aktywacja usługi DDNS i przekierowanie portów na Routerze