Konfiguracja głowicy Danfoss Living Connect

Jeśli chcemy zarządzać ogrzewaniem przez bezprzewodowe głowice Danfoss Living Connect należy wykonać poniższe kroki:


1. Dodaj głowicę do systemu. Kroki dodania głowicy do CLU zostały przedstawione w artykule.


2. Przygotuj cechę użytkownika "glowica" typu number


3. Utwórz obiekt wirtualny Termostat "Danfoss"

Gdzie Control to Cecha użytkownika "glowica", a Source to dowolny czujnik temperatury.4. Przygotuj skrypt "point_value"

Skrypt ma za zadanie sprawdzić wartość wirtualnego odbiornika, którego w tym przypadku pełni role Cecha Użytkownika "glowica" i od jego wartości uzależni Point Value głowicy bezprzewodowej Danfoss.

5.Skrypt przypisz do zdarzenia OnOutOn i OnOutOff w obiekcie wirtualnym Termostat "Danfoss"

 

6. Wywołaj ręczne działanie skryptu "point_value" i sprawdź działanie głowicy.


Uwaga! Pamiętaj, że głowica może zacząć reagować na nasze polecenia dopiero po ponownym wybudzeniu się.