Monitorowanie zdarzeń przy pomocy logów diagnostycznych

Uwaga! Wsparcie dla logów diagnostycznych dla CLU zostało wprowadzone w wersji 5.10.03-2248. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji systemu.

Wspomniane logi diagnostyczne mogą posłużyć między innymi do monitorowania generowania zdarzeń. Taka funkcja będzie szczególnie przydatna do ustalenia źródła sygnału sterującego, gdy obiekt wyjściowy sterowany jest z kilku wejść.

W tym celu należy:
1. Uruchomić logi diagnostyczne przez ustawienie cechy TelnetLogLevel na Debug:

Uwaga! Po przesłaniu konfiguracji diody ON i ERR na CLU będą migały jednocześnie.


2. Utworzyć skrypt (s_logowanie):

print(CLU->Time .. ",  " .. nazwa .. ",  " .. zdarzenie)

gdzie nazwa oraz zdarzenie to parametry wspomnianego skryptu:


3. Wywołanie skryptu z odpowiednimi wartościami parametrów przypisać do zdarzeń wybranych obiektów, np.:

4. Przesłać konfigurację do CLU.


Po przesłaniu konfiguracji wygenerowane zdarzenia można podejrzeć w logach diagnostycznych lub przez Telnet (port 23):