Schemat złącz magistrali TF-Bus v1.0

Poniższe grafiki przedstawiają rozmieszczenie poszczególnych przewodów magistrali TF-Bus.

  • A i B - przewody komunikacyjne,
  • Vcc i GND - zasilanie magistrali.

Dla wtyku męskiego:

 

Dla gniazda żeńskiego: