Smart Panel - Tryb Termostat

Grenton Smart Panel może pełnić rolę głównego kontrolera wszystkich funkcji z w naszym domu. Jedną z pożądanych funkcji jest kontrola temperatury za pomocą wirtualnego obiektu Termostat.

Korzystając z funkcji predefiniowanych stron, czyli obiektu PANEL_PAGE możemy na jednej stronie zamieścić do czterech niezalenych obiektów termostat, a na czterech stronach tak skonfigurowanych możemy mieć nawet szesnaście termostatów.


Poniżej zamieszczamy przykład jak należy wykonać konfigurację.


1. Przygotowanie 

W pierwszym kroku należy przygotować obiekty wirtualne termostat, które chcemy zarządzać przez Smart Panel.Każdy z termostatów posiada swój identyfikator, którym będziemy się posługiwali na kolejnych etapach tworzenia logiki.2. Konfiguracja obiektu PANEL_PAGE

Przystępujemy do wprowadzania ustawień w obiekcie PANEL_PAGE


 W polu Object_1_Id należy wprowadzić identyfikator termostatu. Jeśli termostat znajduje się na innym CLU niż Smart Panel, należy w tym polu umieścić również identyfikator CLU jak poniżej:Po wysłaniu konfiguracji nasza strona na Smart Panelu jest gotowa do zarzadzania temperaturą w naszym domu.