Sterowanie adresowalnymi paskami LED na przykładzie integracji z modułem E-NODE AM-8.3

Uwaga! W przykładzie wykorzystano moduł Gate Modbus drugiej generacji z FW 1.4.1-2334!

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobu sterowania adresowalnymi paskami LED na przykładzie integracji z modułem E-NODE AM-8.3.

Integracja ta pozwala na:

  • Uruchomienie zaprogramowanej sceny na module
  • Zmianę jasności

Do zrealizowania poniższego przykładu potrzebujemy:

  • Gate Modbus (o nazwie Modbus)
  • Moduł E-NODE AM-8.3
  • Pasek adresowalny

Dokumentacja do modułu E-NODE AM8.3 znajduje się tutaj. Informacje na temat rejestrów Modbus znajdują się tutaj


Konfiguracja obiektów wirtualnych 

1. Na module Gate Modbus dodajemy obiekt wirtualny ModbusClient:

2. Wpisujemy nazwę obiektu: ZmianaJasnosci i uzupełniamy wartości cech wbudowanych obiektu:

3. Na module Gate Modbus dodajemy obiekt wirtualny ModbusClient:

4. Wpisujemy nazwę obiektu: WyborProgramu i uzupełniamy wartości cech wbudowanych obiektu:

5. Tak utworzoną konfigurację przesyłamy do modułu Gate Modbus.

 

Sterowanie modułem

Aby włączyć zaprogramowaną scenę, należy wywołać metodę WriteValue obiektu WyborProgramu z parametrem określającym numer programu. Można to zrobić np. za pomocą widżetu scena. Widżet ten należy skonfigurować w następujący sposób:

 

 

Dzięki takiej konfiguracji możemy uruchomić wcześniej zapisany na module program. 

 

W celu sterowania jasnością należy wywołać metodę WriteValue obiektu ZmianaJasnosci z wartością parametru, jaką chcemy ustawić. Można to zrobić np. przez widżet suwak. Widżet ten należy skonfigurować w następujący sposób: