Sterowanie jednobarwnym paskiem LED z wykorzystaniem pojedynczego kanału modułu LED RGBW za pomocą przycisku monostabilnego

Dzięki otwartej logice systemu Grenton z łatwością możemy przystosować logikę systemu do sterowania jednokolorowymi paskami LED. Dzięki takiemu rozwiązaniu za pomocą jednego modułu LED RGBW możemy sterować czterema niezależnymi jednokolorowymi obwodami LED. Poniższa instrukcja zawiera wskazówki dotyczące przygotowania sterowania jednym, jednobarwnym obwodem LED w zakresie sterowania na zasadzie włącz/wyłącz (kliknięcie przycisku) oraz ustawiania natężenia światła (przytrzymanie przycisku).


Do zrealizowania poniższej funkcjonalności wymagane są:

 • jednostka centralna (CLU Z-Wave)
 • sterownik (np. Led RGBW DIN)
 • moduł wejść (np. Digital In DIN)
 • środowisko do tworzenia logiki sytemu Object Manager

Konfiguracja logiki

1. Utwórz skrypt led_w_switch odpowiadający za sterowanie obwodem LED na zasadzie włącz/wyłącz:2. Utwórz konfigurację zgodnie z poniższym schematem:

   Powyższa logika w trybie tekstowym prezentuje się jak niżej:

   if(CLU->x281001181_LEDRGBW1->WhiteValue>0) then

   CLU->x281001181_LEDRGBW1->SetWhiteValue(0)

   else

   CLU->x281001181_LEDRGBW1->SetWhiteValue(255)

   end


   Konfiguracja urządzeń wejścia

   1. Wybierz obiekt wejściowy Switch_W1 i przejdź do zakładki Cechy wbudowane. Upewnij się, że wartości początkowe cech HoldDelay i HoldInterval wyglądają jak poniżej:

   • cecha HoldDelay określa czas, po którym system zacznie rozpoznawać podawany impuls (sygnał) jako zdarzenie OnHold,
   • cecha HoldInterval jest określającym interwał z jakim wykonywane będzie zdarzenie OnHold.

   2. Przejdź do zakładki Zdarzenia i do poniższych zdarzeń przypisz odpowiednie akcje: 

   • do zdarzenia OnHold przypisz metodę HoldWhiteValue z wybraną wartością cechy Ramp - będzie odpowiedzialna za obsługę ściemniania i rozjaśniania. Zdarzenie OnHold jest zdarzeniem wykonywanym cyklicznie co czas ustawiony w cesze HoldInverval.

   • do zdarzenia OnClick przypisz wcześniej utworzony skrypt led_w_switch - będzie on odpowiedzialny za sterowanie na zasadzie włącz/wyłącz.   Wysyłanie konfiguracji do systemu

   1. Po wprowadzeniu wszystkich zmian wyślij konfigurację do CLU za pomocą poniższego przycisku na pasku narzędzi:
   Obsługa kolejnego obwodu LED za pomocą tego samego modułu wymagać będzie sterowania za pomocą kolejnego kanału modułu LED RGBW - R, G lub B. W tym celu dla kolejnego obwodu LED należy wykonać powyższe instrukcje analogicznie.